Đèn pha lê

Đèn pha lê dù TTAC

Công suất (W): 60
Màu sắc: Trắng, Bạc
Kích thước: 60 cm

Đèn mâm pha lê TTAM2

Công suất (W): 60
Màu sắc: Trắng, Cam,
Kích thước: 60 cm

Đèn mâm pha lê TTAM

Công suất (W): 60
Màu sắc: Trắng, Cam,
Kích thước: 80 cm

Thế giới đèn Thế giới Đèn pha lê