Đèn mâm pha lê TTAM

Công suất (W): 60
Màu sắc: Trắng, Cam,
Kích thước: 80 cm

Cùng danh mục Đèn pha lê

Thế giới đèn Thế giới Đèn pha lê Đèn mâm pha lê TTAM