Đèn rọi

Đèn rọi kiểu DRK376

Công suất (W): 50
Màu sắc: Trắng
Kích thước: 60 cm

Đèn rọi kiểu DRK387

Công suất (W): 50
Màu sắc: Trắng
Kích thước: 60 cm

Đèn rọi kiểu DRK92

Công suất (W): 50
Màu sắc: Đen
Kích thước: 60 cm

Thế giới đèn Thế giới Đèn rọi