Đèn sân vườn

Đèn sân vườn EU03-435

Công suất (W): 60
Màu sắc: Trắng vàng
Kích thước: 22 x 46cm

Đèn sân vườn SE-DM

Công suất (W): 100
Màu sắc: Đen
Xuất xứ: Việt Nam /

Đèn sân vườn âm nền

Công suất (W): 100
Màu sắc: Đen
Xuất xứ: Việt Nam /

Thế giới đèn Thế giới Đèn sân vườn