Đèn thả

Đèn thả HLY83

Công suất (W): 60
Màu sắc: Nâu
Kích thước: 600x600mm

Đèn thả DTV23

Công suất (W): 150
Màu sắc: Vàng
Kích thước: 600x600mm

Đèn thả HLP

Công suất (W): 200
Màu sắc: Trắng, Xanh,
Kích thước: 600x600mm

Thế giới đèn Thế giới Đèn thả