Đèn tranh

Đèn tranh - HT 9370-1

Công suất (W): 20
Màu sắc: Trắng
Kích thước: 60 cm

Đèn tranh HT 9349

Công suất (W): 85
Màu sắc: Trắng
Kích thước: 60 cm

Thế giới đèn Thế giới Đèn tranh