Đèn tranh - HT 9370-1

Công suất (W): 20
Màu sắc: Trắng
Kích thước: 60 cm

Cùng danh mục Đèn tranh

Thế giới đèn Thế giới Đèn tranh Đèn tranh - HT 9370-1