Đèn thả DTV23

Công suất (W): 150
Màu sắc: Vàng
Kích thước: 600x600mm

Cùng danh mục Đèn thả

Thế giới đèn Thế giới Đèn thả Đèn thả DTV23