Đèn tranh HT 9349

Công suất (W): 85
Màu sắc: Trắng
Kích thước: 60 cm

Cùng danh mục Đèn tranh

Thế giới đèn Thế giới Đèn tranh Đèn tranh HT 9349